R4:137a


(Rubrik:)   Blommeskogz sochn.


      Notarum explicatio.

6   Gildalen ähr ett skattehemman.
V   Uthsäde                            7 3/8 tunnor.
W   Uthsäde                           4 3/8 tunnor.
      Höö aff giärdesslinderna och måssarna
                                              32 lass.
X   Höö aff Naffuer                1 lass.
      Skogh och mulebeett gott.
      Een liten qwarn som gåår höst
      och wåår.
      Humblegårdh om               300 stänger.

      Edh fins på den andra sidan åhn och
      folierat med folio 137.

      Verte folium
      så fins Edh igen.


(Karttext:)
Kiärn lacus.
Sand mylla.
Sand mylla.
Lind.
Sand myl-la.
Sanck måsse som slååss.
Lind.
Lind.
Lind.
Betess hagha.
Sand myl-la.
Sanck måsse.
Lind.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.