R4:137b


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

7   Edh ähr ett skattehemman.
Y   Uthsäde                       6 1/8 tunnor.
      Höö aff giärden            10 lass.
      Een qwarn som gåår höst och
      wåår.
      Skogh och mulebeett litet.
      Fijske uthi Öffre och Nedhre
      Blåmsiö.

Z   Een uthiordh heeter Långånna som
      ligger till Edh.
Z   Uthsäde                           3/4 tunnor.
      Höö                                4 lass.


(Karttext:)
Öffre Blåmmen lacus.
Lind.
Grund leera.
Leer mylla.
Sanck måsse.
Lind.
Sand mylla.
Lind.
Lind.
Nedre Blåmmen lacus.

Öffre Blåmmen lacus.
Betess hagha.
Sanck måsse engh.