R4:138


(Rubrik:)   Blommeskogz sochn.


      Notarum explicatio.

1    Föllesbyen ähr ett 1/4 skattehemman.
A   Uthsäde                                     7 1/16 tunnor.
      Höö                                           12 lass.
      Een liten qwarn som gåår när mycket
      watn ähr.
      Humblegårdh                             170 stänger.
      Skogh och mulebeett til nödhtorfft.
      Fijske uthi Leelången.

B   Detta torpett ligger under Sunsta
      byen medh skatt och äghor.
B   Uthsäde                                     1 3/16 tunnor.
      Hårdhwalss höö                         7 lass.


(Karttext:)
Lee lacus.
Hårdh walss engh.
Lind.
Måsse walss engh.
Här uthan-före ähr een stoor sanck dy måsse.
Hårdh walss engh.
Leera.
Måsse walss lind.
Lind.
Leera .
Lind.
Sågh leera.
Grund leera.
Lind.
Lind.
Lind.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.