R4:139


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

2   Sunstabyen ähr ett skattehemman.
C   Uthsädhe                            5 3/4 tunnor.
D   Uthsäde                              4 7/16 tunnor.
      Höö aff giärdet                   14 lass.
E   Höö aff een engh                 7 lass.
      Een liten qwarn som gåår höst
      och wåår.
      Skogh mulebeett til nödhtorfft.
      Fijske uthi Öffre Blåmsiöen och kiärnet.

F   Een uthiordh heeter Berghåssen ligger
      Sunsta byen,  uthsäde           1 5/8   
      Höö                                      6 lass.

G   Detta giärdet ligger til Sunsta byen.
      Uthsädhe                              1 7/16 tunnor.
      Höö                                      2 lass.


(Karttext:)
Här möter sanck dymås-se.
Kiärn1 lacus.
Sågh iordh.
Sand iord.
Lind.
Här möter Sweckan på denna sijdhan.
Lind.
Lind.
Huit måsse.
Leer mylla.
Lind.
Leer myl-la.
Öffre Blåmmen lacus.
Måsse walss engh.

Måsse wall.
Sågh iord.

Måsse walss engh.
Såg leera.
Lind.
Sanck måsse walss eng.

___________
1Kiarn ms.