R4:14


(Rubrik:)    Noolmarkz häradt1        


      Notarum explicatio

A   Fagerbool ähr 1/2 skatte hemman. 
      Uttsädhe opå hela gården                    12 3/8 tunnor
               Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
D   Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrligen i trädhe, åker till               2 3/8 tunnor
E   Höö opå gierdzlijndernar beblandatt medh
      hårdt och måsse waldh                        16 lass
F   Elack måsse ängh, höö                         5 lass
G   Elack måssewaldz ängh, höö               3 lass
H   Noch måssewaldz ängh, höö               2 lass
      Humblegårdh om 300 stänger.
      Fiskie, skogh och mulbethe ganska lijtett.


      Notarum explicatio

J    Knool ähr 1/3 skatte hemman.
K:L  Uttsädhe i detta gierdett                     5 1/2 tunnor
  Här af åhrligen i trädhe åker till                 1 tunnor
M   Höö opå gierdzlijnderna beblandatt medh
      måsse och hårdtewaldh, höö till            18 lass
      Skogh och mulbethe ganska lijtett.
      Sampt lijdhett fijskie.


(Karttext:)
Biörnss äghor.
Her möther Heemnäss egor.
Grun leere iordt
Betess haga
Her mö-ter Åmodz egor.
Leer mylla
Emelan Knåll och Huitesten ähr en skogzbacke om 1/16 mijl2 ved pass öffwer.
Sual siönn
Här möter Kårssby ägor.
Sual siönn
Grun leere iordt
Her möther Korsseby ägor.
Her möther Lijdane ägor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum


_______________
1haradt ms.
2mij ms.