R4:143


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

6   Näss ähr ett skattehemman.
O   Uthsäde                             6 3/4 tunnor.
      Höö aff giärdesslinderna    18 lass.
      Skogh och mulebeett litet. Fijske uthi
      Blåmsiöen.

P   Lycke ähr een uthiordh ligger till
      Näss medh skatt och äghor.
P   Uthsäde                              1 tunnor.
      Höö                                   7 lass.

S   Ett torp eller uthiordh som heeter Biörn-
      newijck ähr en 1/4 aff Näss, ligger mz
      åhrlige uthlaghor till Näss och ähr
      affrijtat på andra sijdan bladet
      framåth.(Karttext:)
Blåmmen lacus.
Sand mylla.
Lind.
Sågh iordh.
Lind.
Lind.
Leer mylla.
Lind.

Hårdhe walss engh.
Leer myl-la.