R4:144


(Rubrik:)   Blommeskogz sochn.


      Notarum explicatio.

7   Brewijck ähr ett skattehemman.
Q   Uthsäde                              6 9/16 tunnor.
R   Uthsäde                               4 7/8 tunnor.
S   Uthsäde                               5 21/32 tunnor.
      Höö aff giärden                   30 lass.
      Een qwarn som gåår höst och
      wåår.
      Skogh och mulebeett till nödhtorfft.
      Fijske uthi Wäster Sillen.


(Karttext:)
Lind.
Lind.
Leer mylla.
Leer mylla.
Leer mylla.
Måsse walss engh.
Lindh.
Lind.
Sand mylla.
Sand mylla.
Brewijck1.
Sand iordh.
Wäster Sillen lacus.
Betess hagha.
Måsse walss eng.
Sand mylla.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_________________
1Delvis utsuddat.