R4:146


Effterskreffne byar ähre utij  Silbodalz sochn
  affmätte  anno 1643. Nembligen.


Diuff                                                     folio
147
Ulffuestadh
148
Steenslanda
149
Nässlebacha
150
Woxlanda
151
Högalijan
153
Norreström
153
Södreström
154
Långelandh
155
Ibidem een utjordh
1561
Lijan, ibidem Oplijan een utjord
156
Kleffuan
157
Kållbodha
157
Huken
158
Ibidem  een utjord Rullessbyen
158
Åhsslanda, ibidem utjordeen Mooöga benämd
159
Twerrdalen, ibidem utjord Gallerudh
160
Förrskogh, ibidem ett torpp Lunna
161
Silbodals Prestegårdh
162
Kiörkierudh
163
Lodhbyen, ibidem utjord Toobyen
164
Wijckbotn
165
 Lydzedet, ibidem  utjord Woxlanda
166
Erkerudh
1662
Sleemtegen
167
Rysswijkan3
168
Gåhlskiäll.  Under Rysswijken3
1964
Sillegårdh
170
Nääs,  ibidem een crone utjord
171
Strand
1725
Högerud
172
Önna
172
Åhränge,  ibidem  een utjord
173
Backa
173
Ibidem een utjordh
173


(Under skalan:)
Scala ulnarum

___________________
1Med blyerts ändrat till 155.
2Härefter med blyerts Gärrud.
3Fel för Rijsswijken?
4Med blyerts ändrat till 196.
5Med blyerts ändrat till 171.