R4:147


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio

1    Diuff ähr ett skattehemman.
A   Uthsäde                                       3 3/4 tunnor.
B   Uthsäde                                        2 1/8 tunnor.
C   Uthsäde                                        2 1/4 tunnor.
D   Uthsäde                                        4 3/32 tunnor.
E   Uthsädhe i een wreett                     5/8 tunnor.
F   Uthsäde i annan wreett                   27/32 tunnor.
G   Uthsäde på åkeren i stora enghen   11/32 tunnor.1.
      Höö till hela gården                        24 lass.
      Godh skogh och mulebeett. Någott fijskie.
      Humblegårdh                                 400 stänger.


(Karttext:)
Sandh iordh.
Måss engh 3 lass.
Sand iord.
Sandh iordh.
Sand iord.
Hårdh måsse wall.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Utanför textramen: summa?? 14 tunnor 7/32