R4:148


(Rubrik:)   Silbodals sochn.


      Notarum explicatio.

2   Wlffuestadh ähr ett helt skattehemman.
H   Wthsäde                                     2 5/16 tunnor.
I    Uthsäde                                      3 3/4 tunnor.
K   Uthsäde                                     3 1/8 tunnor.
L   Uthsäde                                      6 3/4 tunnor.
      Höö aff giärden                          18 lass.
M   Höö aff enghen                          10 lass.
      Humblegårdh                              300 stänger.
      Skogh och mulebeet till nödhtorfft.
      Fijske uthi Waxlanda kiärnet.
      Höö aff een skoghzmyr som slåss  6 lass.


(Karttext:)
Här möter Näslebacka äghor.
Hårdh måsse walss engh.
Lind.
Lind.
Sand iord.
Måss engh.
Lind.
Sand iordh.
Lind.
Här möter Diuffz och Strömss egor.
Sandh iordh.
Waxlanda kiärnet lacus.
Här möter Wäxlanda egor.