R4:149


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

3   Stenslanda ähr ett 1/3 skattehemman.
O   Uthsädhe                                2 1/8 tunnor.
P   Uthsäde                                   4 3/4 tunnor.
      Höö i både giärden                 12 lass.
      Skogh och mulebeet till nödhtörfft.
      Fijske uthi twenne skogzkiärn.


(Karttext:)
Måsse wal.
Sand mylla.
På denna sijdan mö-ter Knutzbo egor.
Swart mylla.
På denna sijdan möta Wlffuestadz eghor.
Måssewal.
Här möter Nässlebacka eghor.