R4:150


(Rubrik:)   Silbodals sochn.


      Notarum explicatio.

4   Näszlebacka ähr ett helt skattehemman.
P   Uthsäde                                      8 3/4 tunnor.
Q   Uthsäde                                     5 3/8 tunnor.
R   Uthsäde                                      1 7/8 tunnor.
S   Uthsäde                                      1 5/16 tunnor.
T   Uthsäde                                      2 3/16 tunnor.
V   Uthsäde                                     1 1/8 tunnor.
W   Uthsäde                                    2 9/16 tunnor.
      Höö aff giärden                          30 lass.
X   Höö aff een nyrödningh               6 lass.
      Een qwarn som gåår höst och wåår.
      Skogh och mulebeett litet sampt fijske i
      Wäxlanda kiärnet.


(Karttext:)
Här möter Stennsslanda eghor.
Swart myl-la.
Måsse walss engh.
Swart mylla.
Sanck måsse.
Här möter Böönss eghor.
Swart mylla.
Leer mylla.
Leer mylla.
Leer myl-la.
Måss engh.
Här möter Wäxlanda eghor.

Ny rödning.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.