R4:151-2


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt    Silbodalz sochn.


      Notarum explicatio

5   Wåxlandha ähr ett 1/2 skattehemman.
A   Uthsäde                                   6 3/8 tunnor.
B   Uthsäde                                   4 1/4 tunnor.
C   Uthsäde                                   2 3/4 tunnor.
      Höö aff giärden                        18 lass.
D   Höö aff een engh                      8 lass.
E   Höö aff een nyrödningh.            1 1/2 lass.
F   Höö aff een annan nyrödning     2 lass.
      Skogh och mulebeet till nödhtorfft.
      Fijske uthi kiärnet.


(Karttext:)
Nyrödningh.
Här möter Nässlebacka egor.
Kalff hagha.
Betess haga.
Steenss-landa kiärnen.
Sanck måsse.
Sand mylla.
Här möter Knutz-boo eghor.
Sanck måsse.
Hårdh wall.
Här möter Högalidz eghor.

Hårdh walss engh.
Steensslanda kiärnen.

Nyröd-ningh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.