R4:153


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

6   Högalijan ähr ett 1/2 skattehemman.
G   Uthsäde                              7 1/8 tunnor.
H   Uthsäde                              1 5/8 tunnor.
I    Uthsäde                               5 3/8 tunnor.
      Höö hårdewallss                 30 lass.
      Skogh, mulebeett, fijskewatn intet.

7   Norre Ström ähr een
     heel skattegårdh.
K   Uthsäde                              10 5/8 tunnor.
L   Uthsäde                               3 tunnor.
M   Uthsäde                              1 1/8 tunnor.
      Höö als                                24 lass.
      Skogh och mulebeett till nödhtorfft.
      fijske intet.


(Karttext:)
Här möter Woxlanda eghor.
Här möter Bäckehuarffz eghor.
Leer iord.
Hårdwalss engh.
Leer mylla.
Leer mylla.
Leer iordh.
Leer iord.
Här möter ett torp som hörer Lianne til.
Söder Strömss eghor.

(Under skalan:)
Scala ulnarum