R4:154


(Rubrik:)   Silbodalz sochn.


      Notarum explicatio.

8   Söder Ström ähr een heel skatth.
N   Uthsäde                                13 3/4 tunnor.
O   Uthsäde                                 11/16 tunnor.
P   Uthsäde i een wreett               2 tunnor.
      Höö til hela gården                 30 lass.
      Allehanda tarffueskogh, mulebeett till
      nödhtorfft.
      Een qwarn som gåår höst och wåår.


(Karttext:)
Här möter Norre Strömss eghor.
Leer iordh.
Leer iordh.
Sandh iordh.
Leer iordh.
Hårdh måsse walss engh.
Sand mylla.