R4:155


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

9   Långhelandh ähr heelt skattehemman. 
Q   Uthsäde                                7 5/8 tunnor.
R   Uthsäde                                 1 5/8 tunnor.
S   Uthsäde                                 6 9/16 tunnor.
T   Uthsäde                                 1 5/8 tunnor.
V   Uthsäde                                 4 3/16 tunnor.
      Höö aff giärdesslinderna         10 lass.
W   Höö aff engen                        26 lass.
      Allehanda tarffueskogh, mulebeet till nödhtorfft.
      Fijske uthi små skoghzkiärn.
      Humblegårdh till                     350 stänger.
      Ett qwarnefall ligger opp i skoghen män
      intet opbygdht.
X   Eeen uthiordh heeter Skoghzliuan ligger till
      Langhelandh1 medh skatt och eghor.
      Höö                                       6 lass.


(Karttext:)
Hård måsse walss engh.
Grund leera.
Leer iord.
Grund leera.
Grund leera.
Grund leera.
Betess hagha.
Grund leera.
Hårdh walss engh.
Måss engh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för Långhelandh?