R4:156


(Rubrik:)   Silbodals sochn.


      Notarum explicatio.

10  Lian ähr heelt skattehemman.
Y   Uthsäde                              4 19/32 tunnor.
Z   Uthsäde                              2 7/16 tunnor.
ZX  Uthsäde                             7 1/8  tunnor.
      Höö aff giärdesslinderna     12 lass.
NB  Höö aff enghan                 14 lass.
      Skogh och mulebeett litet.

NB  Denna enghan ähr een uthiordh och
      heeter Uplian, ligger till Lian.


(Karttext:)
Lind.
Leer iordh.
Lind.
Leer iordh.
Leer mylla.
Lind.

Wplijan.