R4:159


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

4   Åszlanda ähr heelt skattehemman.
K   Uthsäde                            8 3/32 tunnor.
L   Uthsäde                             2 7/8 tunnor.
      Höö aff giärden                 10 lass.
M   Höö aff een nyrödningh      8 lass.
      Skogh och mulebeet till nödhtorfft.

N   Een uthiordh till Åsslanda heeter Moolöga.
      Höö                                  4 lass.


(Karttext:)
Nyrödningen.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.