R4:16


(Rubrik:)   Noolmarkz häradh

    
       Notarum explicatio

A   Kåårszbyn ähr 1 helt skatte gårdt.
      Uttsädhe upå hela gården                21 3/4 tunnor
               Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett
C   Uttsädhe i detta gierdett
D   Uttsädhe i detta gierdett
   Här af åhrligen i trädhe åker till           5 3/4 tunnor
E   Höö upå alle gierdzlijndherna beblan-
      datt mz hårdt och måsse waldh        36 lass
F   Höö upå desse 3 ängetråtterna          6 lass
G   Måsse waldzängh mykett sanck        6 lass
H   Ett änge tårp brukas inundher
      gården beblandhatt mz hårdte och
      måsse waldh, höö till                       12 lass
      Tijmber och näffuerskogh tarffue-
      ligett.
      Fijskie uthi Suälssiön och älffuen.
      Qwarn som gåår mästedelen åhr
      och dagh.


(Karttext:)
På nårra sidan om bäcken äh1 Fagerbolz äghor.
Sualsiön
Her möther Huijtstens ägor.
Grund lee-ra
Her möther Lijdarne ägor.
En liten skogz-siö wedh Sörra Forss.
Däta torpett ligger söder ifrån gården wed pas 1/8 mijll och är en liten skogzsiöö emelan.
Södhra Fårss ägor mötha her wedh.
Her möther Sälss ägor medh ett ödhe tårp.


_____________
1Fel för ähr?