R4:160


(Rubrik:)   Silbodalz sochn.


      Notarum explicatio.

5   Twerdaalen ähr heelt skathemman.
O   Uthsäde                                4 1/2  tunnor.
P   Uthsäde                                 1 3/8 tunnor.
Q   Uthsäde                                9 tunnor.
R   Uthsäde                                 4 1/8 tunnor.
      Höö aff giärdet                      16 lass.
      Humblegårdh                        40 stänger.
      Een qwarn som gåår höst och wåår
      när flodh ähr.
      Allehanda tarffueskogh, mulebeet till
      nödhtorfft.
      Fijske uthi skoghztiärn.

S   Een uthiodh till Twerdaalen heter
      Gallerudh, höö                      20 lass.


(Karttext:)
Sand iord.
Sand iord.
Sand iord.
Sand iord.
Sand iord.

Huit måss engh.