R4:162


(Rubrik:)   Silbodalz sochn.


      Notarum explicatio.

7   Sillebodaals Prästegårdh.
M   Uthsäde                              2 3/4 tunnor.
N   Uthsäde                              1 7/8 tunnor.
O   Uthsäde                              1 3/8 tunnor.
P   Uthsäde                               4 tunnor.
Q   Uthsäde                              2 3/16 tunnor.
R   Uthsäde                              18/32 tunnor.
      Höö aff giärdesslinderna      16 lass.
S   Höö aff enghan                    12 lass.
T   Höö aff enghan                    6 lass.
      Humblegårdh till                  500 stänger.
8   Een qwarn som gåår höst och wåår.
      Skogh och mulebeett till nödhtorfft.
      Fijske uthi Sillen.


(Karttext:)
Linder.
Grundh leera.
Grund leera.
Grundh leera.
Hårdh måsse wall.
Linder.
Grundh leera.
Häst hagha.
Hårdh walldh.
Sillen lacus.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.