R4:163


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

9   Kiörckerud ähr ett 1/2 skattehemman.
V   Uthsäde                                           4 1/2 tunnor.
W   Uthsäde                                          1 1/8 tunnor.
X   Uthsäde                                           1 1/8 tunnor.
Y   Uthsäde                                           1 tunnor.
Z   Höö aff giärdesslinderna och engen   14 lass.
      Een sågh qwarn som gåår höst och wåår.
      Qwarnefall till gården.
      Humblegårdh till.                              8 stänger.
      Skogh och mulebeett till nödhtorfft.
      Fijske uthi Sillen.


(Karttext:)
Lind.
Sillen lacus.
Lind.
Lind.
Lind.
Här möter Lyssedh eghor.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.