R4:164


(Rubrik:)   Silbodalz sochn.


      Notarum explicatio.

10  Lodzbyen ähr ett heelt skattehemman.
A   Uthsäde                              2 7/8 tunnor.
B   Uthsäde                              2 1/8 tunnor.
C   Uthsäde                              2/16 tunnor.
D   Uthsäde                              1 7/8 tunnor.
E   Uthsäde                               3 1/8 tunnor.
      Höö aff giärdesslinderna      20 lass.
F   Höö aff een engh.                 4 lass.
G   Eeen uthiordhz engh heeter Tobyen ligger
      til Lodhzbyen, höö               9 lass.
      Allehanda tarffueskogh såsom och gott
      mulebeet. Fijske uthi Sillen.
      Een qwarn som gåår höst och wåår.
      Een nyrödhningh kommer Lodhzbyen till,
      och ähr affrijtat på andra sijdan hooss
      Wijckbotn,  höö                  2 lass.


(Karttext:)
Sillen lacus.
Här möter Wijckebotnss egor.
Hårdh walss engh.
Hårdh walss engh.