R4:165


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio

11  Wijckbotn ähr heelt skattehemman.
H   Uthsäde                               4 1/8 tunnor.
I    Uthsäde                               2 tunnor.
K   Uthsäde                               4 3/4 tunnor.
      Höö alss till detta hemman    20 lass.
      Humblegårdh                       250 stänger.
      Een qwarn som gåår höst och wåår nähr flodh
      ähr, och ähr kiöpt ifrån Lodhzbyen.
      Skogh och mulebeet litet. Fijske uthi Sillen.

L   Denna nyrödningh kommer Lodhzbyen
      till,   höö                                2 lass.


(Karttext:)
Här möter Lyssedh eghor.
Nyrödningh.
Leer iordh.
Leer mylla.
Sillen lacus.
Leer mylla.
Leer mylla.
Nyrödning1 hårdhwall.
Här möter Lodhzbyenh eghor.
Nyrödning1.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_________________
1Nyrodning ms.