R4:166


(Rubrik:)   Silbodalz sochn.


      Notarum explicatio.

1    Lyszedh ähr ett heelt skattehemman.
A   Uthsäde                                    5 5/8 tunnor.
B   Uthsäde                                    1 3/4 tunnor.
C   Uthsäde                                    2 3/8 tunnor.
D   Uthsäde                                    2 3/8 tunnor.
      Höö aff giärden                         12 lass.
E   Höö aff nyrödningh                    6 lass.
      Humblegårdh till                       60 stänger.
      Skogh och mulebeet litet. Fijske uthi Lyssedh
      kiärnet och Sillen.
F   Een uthiordh till Lyssedh, heeter Waxlanda1 .
      Höö                                          5 lass.
2   Eeckerudh2 ähr ett 1/3 skattehemman3.
G   Uthsäde                                     2 1/32 tunnor.
H   Höö                                           10 lass.
      Allehanda tarffueskogh. Mulebeet gott.
      Fijske uthi små skoghsiögar.


(Karttext:)
Nyrödning hårdh wall.
Leer iordh.
Lyssedh kiärnet.
Leer iordh.
Leer iordh.
Leer iordh.
Här möter Näss eghor.
Sillen lacus.

Sand iordh.

______________
1Enligt registret sid 146 Woxlanda.
2Enligt registret sid 146 Erckerudh.
3 Härefter med blyerts utanför textramen Gärrud.