R4:167


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

2   Slemtegen ähr ett heelt skattehemman.
I    Uthsäde                                4 1/2 tunnor.
K   Uthsäde                               3 3/8 tunnor.
L   Uthsäde                                4 tunnor.
      Höö alss                              24 lass.
      Skogh och mulebeet litet. Fijske i Sillen.
      Humblegårdh                       50 stänger.


(Karttext:)
Här möter Lodhzbyenss eghor.
Skarp hårdh walss eng.
Sand mylla.
Leer iord.
Leer iord.
Betess haga.
Sillen lacus.
Leer iord.
Här möter Brewijckz eghor i Blommeskogh sochn.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.