R4:168


(Rubrik:)   Silbodalz sochn.


      Notarum explicatio.

3   Rijszwijckan ähr heelt skathemman.
M   Uthsäde                              10 1/4 tunnor.
      Höö alss                              30 lass.
      Allehanda tarffueskogh, sampt mulebeet
      gott. Fijske uthi Sillen.
      Humblegårdh till                   200 stänger.

      Noch ligger under denne gårdh ett torpp
      Gåhlskiäll benämd huilket fins folio 169.
            Utsäde                           10 3/4 tunnor.
            Hårdwaldz engh              15 lass.

      Noch finnes till denne gårdh ett torpp
      Tegen benämd folio 203. Utij Silleröd sochn.
            Uthsäde                          1 7/8 tunnor.
            Höö till                            6 lass.


(Karttext:)
Sillen lacus.
Leer mylla.
Leer jord.
Måsse waldss.
Hård waldh.
Myl-la.