R4:169


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

      Gåhlskiäll, ähr 1/3 skattehemman. Doch inräch-
      nadt utij Rijsswijkens heelgård, der under
      det ochså brukass.
N   Uthsäde                                         9 tunnor.
O   Uthsäde                                         1 3/4 tunnor.
      Engh till                                          15 lass.
      Skog, mulebethe och fijskiewatn lijka
      med Rijsswijken. Folio 168.


(Karttext:)
Sand iordh
Sand iordh.
Sand iord.
Hård waldh.
Hårdh waldh.
Nyrödningar?.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.