R4:17


(Rubrik:)   Caarlanda sochn


      Notarum explicatio

A   Nårre Forss ähr 1 skattehemman.
      Uttsädhe upå hela gårdhen             14 3/4 tunnor
               Speciall
B   Uttsädhe1 i detta gierdet.
C   Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrligen i trädhe, åker till          3 1/4 tunnor
D   Höö upå alle gierdzlijndernar          16 lass
E   Nyrögningzängh, höö                      2 lass
F   Nyrögningzängh, höö                      1 lass
G   Detta änghetårpett brukas inun-
      der gårdeen                                   10 lass
H   Detta ängetorpett brukas undher
      gårdhen                                         12 lass
      Humblegårdt om 300 stänger.
K   Quarn som gåår höst och wåhr.
      Tijmber, näffuer sampt bast-
      skogh ähr till denna gårdt nogh.
      Mulbethe gått.
      Fijskiewatn uthi en lijten skogz-
      siö.


(Karttext:)
Röö mylla
Leer myl-la
Her möther Kalnäss ägor.
Leer mylla
Her möther Åmoodz ägor.
Hemnäss ägor mötes her.

(Under skalan:)
Scala ulnarum

________________
1Uttsadhe ms.