R4:170


(Rubrik:)   Silbodalz sochn.


      Notarum explicatio.

5   Sillegårdh ähr heelt skattehemman.
Q   Uthsäde                                            10 1/4 tunnor.
      Höö aff giärdesslinderna                     27 lass.
R   Höö aff denna uthiordh                        2 lass.
S   Denna1 fiellen kommer Stran til, höö    1 lass.
T   Detta giärdet ligger till Näss och ähr
      een uthiordh.
      Uthsäde                                              2 1/8 tunnor.
T   Höö                                                     8 lass.
V   Denna fiell kommer Sillegårdh till, höö  3 lass.
      Allehanda tarffueskogh, sampt och mulebeet
      gott. fijske uthi Sillen.
      Humblegårdh                                      140 stänger.


(Karttext:)
Hård waldh.
Hård waldh.
Sand iordh.
Leer mylla.
Leer myl-la.
Leer mylla.
Hårdh walss eng.

_______________
1Ändrat från Dettna.