R4:171


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

6   Näss ähr heelt skattehemman.
T1  Näss haffuer een uthiordh
      i Sillegårdh och ähr der
      specificerat.
W   Uthsäde                                 3 3/4 tunnor.
X   Uthsäde                                  1 1/2 tunnor.
Y   Uthsäde                                  1 1/32 tunnor.
Z   Uthsäde                                   1 1/2 tunnor.
A   Uthsäde                                  1 tunnor.
B   Uthsäde                                   1 3/8 tunnor.
C   Uthsäde                                   1 1/4 tunnor.
D   Uthsäde                                   3 1/4 tunnor.
E   Uthsäde                                    1/4 tunnor.
      Höö aff giärdesslinderna           26 lass.
      Humblegårdh                           40 stänger.
      Skogh, mulebeet litet. Fiske uthi i Sillen.
F   Lackewijck een crono uthiordh2 ligger til Näss, höö  2 lass.
7   Stran ähr heelt skattehemman.
S1  Stran haffuer een uthiordz eng-
      fiel i Sillegårdh, ähr der specifi-
      cerat.
G   Uthsäde                                   7 tunnor.
      Höö aff giärdesslinderna           16 lass.
H   Höö aff een engh                      3 lass.
      Allehanda tarffueskogh, såsom och gott mulebeet.
      Fijske uthi Sillen.
      Humblegårdh                            200 stänger.


(Karttext:)
Sillen lacus
Måss wall.
Sillen lacus.

Grund leera.
Sillen lacus.
Grund leera.
Grundh leera.
Grund leera.

Sand mylla.
Sillen lacus.

_____________
1Tillskrivit utanför textramen.
2uthiodh ms.