R4:172


(Rubrik:)   Silbodalz sochn.


      Notarum explicatio.

8   Högerudh ähr heelt skattehemman.
9   Silbodals Kiörcka.
I    Uthsäde                                       3 5/8 tunnor.
K   Uthsäde                                      1 1/16 tunnor.
L   Uthsäde                                       14/16 tunnor.
M   Uthsäde                                      2 tunnor.
N   Uthsäde                                       2 1/2 tunnor.
O   Höö alss till detta hemmanet         26 lass.
      Humblegårdh                               300 stänger.
      Skogh och mulebeet till nödhtorfft.
      Fijske uthi Sillen.

10  Önna ähr 1/2 skattehemman.
P   Uthsäde                                            7 3/32 tunnor.
Q   Höö aff giärdesslinderna och engen   18 lass.
      Skogh och mulebeet till nödhtorfft.
      Fijske uthi Sillen.
      Humblegårdh                                   150 stänger.


(Karttext:)  
Här möter Prästegårdz egor.
Åhrgänge eghor på denna sijdan.
Skarp hårdh walss engh.
Hård waldhz engh.
Sillen lacus.
Sand mylla.
Sand mylla.
Sandh mylla.
Här möter Strans egor.

Sillen lacus.
Skarp hårdh waldhz engh.
Leer iord.
Önna.
Sillen lacus.
Leer iord.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.