R4:174



Effterskrefne byar ähre uthi Sillerödh
sochn och Nolemarckz härät1 belägne och afmätte anno 1644.


Leffredz högen                                                                       folio
175
Tiern
175
Åssebyn
176
Tynneuijckh
177
Bodhanne
177
Kållebo
177
Sannane
178
Kirsta
1792
Snarkijl
179
Suenssbyn
179
Bryngelssbyn
180
Fårssbyn
180
Kårssbyn
181
Uthängen
181
Stenarssbyen och Hälgiebyn
182
Hyningztackan
182
Ellmehedhen
183
Tegen
183
Sör Skiöleröd och Norre Sköllerödh
183
Ragne??????3
183
Öster Bäane4
184
Jengene
184
Byn
185
Tachkanne
185
Bartueten
185
Tallersrödh
186
Guttarebol
186
Bächken
186
Fälletacken
187
Trubyn
187
Hemnemon
187
Sillebåten
188
Löffåssen
188
Elgåna
188
Håltth
189
Hiellen
189
Galtteuichkan
190
Mörenäs
190
Öna
190
Tranne
189
Långefårs
191
Sollbär
191
Högztachken
192
Röckh
193
Skoghen
194
Egenas5
195
Önnebyn
195
Jyltenäs
196
Tårgerssbyn
197
Eskedallen
199
Grelssbyn
198
Härnäs
199
Lissleröd
200
Biurdalen
201
Buanne
201
Lilleedh
201
Torkiöll
202
Målnetegen
202
Tegen
203
Lijane
203
Hooll och Signebyn
203
Sillarödz Prästegård
204
Toobyn
204
Båhlröd
205
Ertengen
205


____________________
1Fel för Härat?
2Med blyerts ändrat till 178.
3Delvis bortskrapade bokstäver.
4Fel för Buane?
5Fel för Egenäs?