R4:175


(Rubrik:)   Sillrödh socken.


      Notarum explicatio.

1    Lefrehögen ähr 1 skattehemman.
A   Wthssäde                               1 1/16 tunnor.
B   Wthssäde                               1 15/16 tunnor.
C   Wthssäde                               1 31/32 tunnor.
D   Wthssäde                               2 7/32 tunnor.
E   Wthssädhe                              2 1/16 tunnor.
F   Wthssädhe                              1 21/32 tunnor.
G   Wthssäde                                18/16 tunnor.
      Höö aff järdesslinderna          24 lass.
H   Höö aff en hårduallss ängh      6 lass.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh, näfreskogh,
      löfskogh och mulebete godt, sampt och fiske i Järsskiön.
      Humblegård                           40 stänger.

2   Kiärn ähr 1/3 skattehemman.
I    Wthssäde                                5 7/16 tunnor.
K   Höö öffuer altt                       10 lass.
      Till detta förbemälte hemman fins tarfskogh, näfreskogh,
      löfskogh och mulebete till nödtårft, sampt fiske
      i tiärneth.


(Karttext:)
Ler mylla.
Ler myl-la.
Ler myl-la.

Röö iord.
Sand myl-la-la.
Kiernnet lacus.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.