R4:176


(Rubrik:)   Nolmarckz häradt.


      Notarum explicatio.

3   Åsebyn ähr 1 skattehemman.
L   Wthssäde                                     2 9/32 tunnor.
M   Wthsäde                                     2 3/8 tunnor.
N   Wthssäde                                    1 9/16 tunnor.
O   Wthssäde                                    2 9/16 tunnor.
P   Wthssäde                                     25/32 tunnor.
Q   Wthssäde                                     1 1/8 tunnor.
R   Wtssäde                                       1 20/32 tunnor.
S   Wtssäde1                                      5/8 tunnor.
T   Wthssäde                                      11/16 tunnor.
U   Wthssäde                                     1 1/32 tunnor.
X   Höö aff järdesslinderna hårdwall  30 lass.
Y   Höö aff en ängh                           12 lass.
      Till detta förbemälte hemman fins tarf-
      skogh, näfreskogh, löfskogh och mulebete
      gådt, sampt fiskie i Storebåren.
      Sågh och quaren ssåm går höst och wår.
      Humblegård                                600 stänger.


(Karttext:)
Ler myl-la.
Ler myl-la.
Ler myl-la.
Sand iord.
Hårdwall.

___________
1Wtssade ms.