R4:177


(Rubrik:)   Sillerödh sochn.


      Notarum explicatio.

4   Tynneuijck ähr 1 skattehemman.
Z   Wthssäde                                      2 1/4 tunnor.
Å   Wthssäde1                                    15/16 tunnor.
Ä   Wthssäde1                                    2 1/6 tunnor.
Ö   Wthssäde                                     3 3/16 tunnor.
IJ   Wthssäde                                     1 19/32 tunnor.
A   Wthssäde                                      7/8 tunnor.
      Höö aff järdezlinderna, hårdwall   28 lass.
B   Höö aff en hårdualss ängh             2 lass.
      Till detta förbemälte hemman fins tarfskogh, näf-
      reskogh, löfskogh och mulebete godt, sampt
      fisskie i Jerskiön. Humblegårdh      500 stänger.

      Bodane ähr ett ödhetårph brukas
      wndher Tynnewijckh.
C   Wthssädhe                                   1 25/32 tunnor.
D   Höö aff ssamma tårpet, hårdwall 10 lass.

5   Kållebo ähr 1 skattehemman.
E   Wthssäde                                       1 11/16 tunnor.
F   Wthssäde                                       2 1/4 tunnor.
G   Wthssäde                                       1/2 tunnor.
H   Wthssäde                                       4 1/4 tunnor.
      Höö aff järdesslinderna, hårdwald 16 lass.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh, näfreskogh,
      löfskogh och mulebete godt, sampt och fiske utij
      en skogzsskiö. Humblegård            200 stänger.
      En halffpart uthij en quarn såm går hösth
      och wår.

(Karttext:)
Ler iord.
Här möta Sannane ägor.
Här möta Åsseby ägor.
Ler myl-la.
Ler myl-la.
Jerskiön lacus.

Ler iord.
Kiern lacus.

Sand iord.
Ob?? myl-la.
Sand iord.

____________
1Wthssade ms.