R4:178


(Rubrik:)   Nolmarckz häradt.


      Notarum explicatio.

6   Sannane ähr 1 skattehemman.
I    Wthssäde                              2 1/4 tunnor.
K   Wthssäde                             1 13/32 tunnor.
L   Wthssäde                              3 13/16 tunnor.
M   Wthssädhe                           1 5/32 tunnor.
N   Wthssädhe                            2 9/32 tunnor.
O   Wthssädhe                            1/8 tunnor.
P   Wthssädhe                             15/32 tunnor.
Q   Wthssädhe                            3 tunnor.
      Höö aff hela gården              40 lass.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh,
      näfreskogh, löfskogh och mulebete gådt.
      Sampt och fiskie i Järsskiön. Quarn
      som går höst och wår.
      Betz haga medh B noterat.

7   Kirsta ähr 1/2 skattehemman.
R   Wthssäde                                  2 25/32 tunnor.
S   Wthsädhe                                  1 1/8 tunnor.
T   Wthssädhe                                 2 1/16 tunnor.
U    Wthssädhe                               1 5/32 tunnor.
X   Wthssädhe                                31/32 tunnor.
      Höö aff förbemälte hemman     20 lass.
      Till detta förbemälte hemman fins tarfskogh,
      näfreskogh, löfskogh och mulebete till nöd-
      tårft.
A   Knåll ähr ett ödetårph bruckas under
      förbemälte hemman Kirsta. Höö aff? samma
      ängetårph                                8 lass.


(Karttext:)
Sand mylla.
Här möta Kållebo ägor.
Ler myl-la.
Ler iord.
Här möta Tynnewikes ägor.
Jerskiön lacus.

Här möta Sannane och Kållebo ägor.
Här möter en stor odughligh måsse.
Sand myl-la.
Här möta Suenssby ägor.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.