R4:179


(Rubrik:)   Sillerödh sochn.      Notarum explicatio.
           
9   Snarekill ähr 1 skattehemman.
I    Wthssäde                                 3 1/4 tunnor.
S   Wthssäde                                 4 3/4 tunnor.
T   Wthssädhe                                7/8 tunnor.
U   Wthssädhe                               1 5/16 tunnor.
X   Wthssädhe                               4 15/32 tunnor.
Y   Wthssäde                                 1 21/32 tunnor.
Z   Wthssäde                                 1 3/8 tunnor.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh, näfreskogh,
      löfskogh och mulebete gådt. Sampt och fiske i Järskiön.
      Squalttequaren såm går höst och wår. Humblegård
                                                      300 stänger.
      Höö aff järdesslinderna             20 lass.
Å   Höö aff en måsse ängh              30 lass.


      Notarum explicatio.
 
8   Suensbyn ähr 1 skattehemman.
B   Wthssäde                                           1 5/16 tunnor.
C   Wthssäde                                           2 17/32 tunnor.
D   Wthssäde                                           4 3/4 tunnor.
E   Wthssäde                                           3 7/8 tunnor.
F   Wthssäde                                           3 1/16 tunnor.
      Höö aff järdess1 linderna                   26 lass.
G   Höö aff en hårdualss ängh                  8 lass.
H   Höö aff en ängh2.                               5 lass.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh,
      näfreskogh, löfskogh och mulebete godt. Sampt
      fiske i Suenssby skiön. Humblegård     400 stänger.
      Squaltequaren ssåm går höst och wår, fins
      afritat folio 180 med A noterat.
K   Elåfsrööd ähr ett ödetårph bruckas under
      förbemälte hemman Suenssbyn.
      Höö der aff, hårdwald                         7 lass.


(Karttext:)
Ler myl-la.
Ler mylla.
Suenssby skiön.

Sand myl-la.
Ler myl-la.
Här möta Suessby3 ägor.
Ler myl-la.
Kiernnet lacus.

_____________
1jardess ms.
2angh ms.
3Fel för Suenssby?