R4:18


(Rubrik:)   Noolmarkz häradt


      Notarum explicatio

A   Calnäsz ähr 1/3 skatte hemman och skattar tilhopa medh
      Wäster Bön.
      Uttsädhe upå heela gården                        8 tunnor
                     Speciall
B   Uttsädhe i detta gierdett
C   Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrligen i trädhe, åker till                     1 1/2 tunnor
D   Höö opå alle gierdzlijndernar                     18 lass
      Humblegårdh om 200 stänger.
      Fijskie i Wäster Böönsiön.
      Tijmber, näffuerskogh tarffweligett


      Notarum explicatio

E   Wäster Böön ähr 2/3 skatte hemman.
      Uttsädhe upå heela gården                        13 tunnor
                  Speciall
F   Uttsädhe i detta gierdett.
G   Uttsädhe i detta gierdett.
  Här af åhrlighe i trädhe, åker till                      3 tunnor
H   Höö opå alle gierdzlijndernar beblandatt mz
      hårdt och måsse waldh                               24 lass
      Humblegårdt om 300 stänger.
      Fijskie uthi Wäster Biönsiön1.
      Tijmber, näffuerskogh och mulbethe gått.


(Karttext:)
Norra Forss ägor möther her.
Wäster Böön siön.
Grund2 leera
Skogh och mulebett på dhenne uden emelan Kallenäss och Bön.


_______________
1Bionsiön ms.
2Gund ms.