R4:180


(Rubrik:)   Nolmarckz häradt.


      Notarum explicatio.

10  Bryngelsbyn ähr 1 skattehemman.
Ä   Wthssäde                                          2 tunnor.
Ö   Wthssäde                                          5 1/2 tunnor.
IJ   Wthssäde                                           11/32 tunnor.
L   Wthsädhe                                           5/32 tunnor.
M   Wthsädhe wrret                                 15/32 tunnor.
      Höö aff samma wret                          1 lass.
N   Åcker uthij en wret                             17/32 tunnor.
      Höö aff samma wret                           1 lass
      Höö aff hela gården                            25 lass.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh, näf-
      reskogh, löfskogh och mulebete gådt. Humble-
      gård                                                    300 stänger.
      Sampt och fiskie i Suenssby skiön. Squaltequaren
      såm går mäst åår och dagh medh O noterat.

11  Fårsbyn ähr skattehemman
P   Wthssäde                                               1/2 tunnor.
Q   Wthssäde                                              1 3/16 tunnor.
R   Wthsädhe                                              1 14/16 tunnor.
      Wthssäde mäd numero 6 noterat.          1 1/4 tunnor.
      Wthssäde mäd numero 7 noterat.          2 1/32 tunnor.
      Wtssäde1 mäd numero 8 noterat.           2 1/8 tunnor.

      Höö aff hela gården                               25 lass.
      Höö aff en måsse ängh medh 9 noterat  2 lass.  
 
 
                         
      Till detta förbemälte hemman finss skogh och mulebete
      littet. Squaltequaren såm går mäst åhr och dagh
      mädh numero 5 noterat.

      Squalttequaren kåmmer Ertungen till huilcken finss
      afritat folio 205 mädh I noterat.


(Karttext:)
Suenssby skiön.
Ler iord.
Ler iord.
Här möta Fårssby ägor.

Här möta Suenssby ägor.
Suenssby skiön.
Leriord.
Ler myl-la.
Här möta Bryngelssby ägor.
Ler iord.
Här möta Kårssby ägor.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Nordmarks härad2 och
Sillerud socken
författad år 1643 af
Håkan Arfvedson..

_________________
1Utssade ms.
2harad ms.