R4:181


(Rubrik:)   Sillerödh sochn.


      Notarum explicatio.

12  Kårsbyn ähr 1 skattehemman.
A   Wthssäde                                 2 1/8 tunnor.
B   Wthssädhe                                2 tunnor.
C   Wthssäde                                 2 tunnor.
D   Wthssäde                                 31/32 tunnor.
E   Wthssäde                                 1 9/16 tunnor.
F   Wthssädhe                                2 7/16 tunnor.
      Höö aff järdesslinderna           10 lass.
G   Höö aff en hårdualssängh        12 lass.
      Anders Näss ähr ett ängetorph bruckas
      under förbemälte hemman Kårssbyn, höö
      där aff                                     4 lass.
      Där till ähr fiske i en liten skogzsskiö.
      till detta förbemälte hemman Kårssbyn finss
      tarfskogh, näfreskogh, löfskogh och mule-
      bete till nödtårft. Inthet fijskie.

13  Wthängen ähr 1 skatteheman.
I    Wtssädhe                                 2 3/32 tunnor.
K   Wthssädhe                              3 7/32 tunnor.
L   Wthssädhe                               4 1/8 tunnor.
      Höö aff hela gården                 28 lass.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh,
      näfreskogh, löfskogh och mulebete gådt.
      Sampt och fijske i Byskiön. Humblegård   100 stänger.


(Karttext:)
Här möta Fårssby ägor.
Sand myl-la.
Sand myl-la.
Här möta Ertongs ägor.

Här möta Hälgeby ägor.
Ler myl-la.
Här möta By ägor.
Grund ler iord.
Här möta Suenssby ägor.
Här möta Fårssby ägor.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.