R4:182


(Rubrik:)   Nolmarcks häradt.


      Notarum explicatio.

13  Stenarsbyn ähr 1/3 skattehemman.
A   Wthssäde                                       7 7/8 tunnor.
B   Höö aff förbemälte hemman           15 lass.
      Till detta förbemälte hemman finss skogh och mulebete
      litet. Humblegård                           200 stänger.
      Inthet fijskie.

14  Hälghebyn ähr 1 skattehemman.
C   Wthssäde                                              2 11/16 tunnor.
D   Wthssäde                                              2 1/4 tunnor.
E   Wthssädhe1                                           27/32 tunnor.
F   Wthssädhe                                            1 1/2 tunnor.
G   Wthssädhe                                            1 1/2 tunnor.
H   Wthssäde                                              2 5/32 tunnor.
I    Wthssäde                                               15/16 tunnor.
K   Wthssäde                                             1 7/8 tunnor.
L   Wthssäde                                              1 1/8 tunnor.
M   Wthssädhe                                           3 3/4 tunnor.
      Höö aff hela gården                              26 lass.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh och
      mulebete gådt. Humblegård                   300 stänger.
      Sampt och fisske uthij ett tiären.
      Höö aff en ängh ssåm kåmmer Bartuetten
      till, N noterath huilcket finss folio 185      4 lass.

      Notarum explicatio
      Höö aff en ängh ssåm kåmmer Gängene
      till mäd O noterat finss afritat folio 184  1 lass.

15  Hyningztaaken ähr 1/3 skattehemman2.
P   Wthssäde                                                1 1/32 tunnor.
Q   Wthssäde                                               1 5/32 tunnor.
R   Wthssäde                                                1 23/32 tunnor.
S   Wthssädhe                                               15/16 tunnor.
      Höö aff järdesslinderna                          14 lass.
      Till detta förbemälte hemman finss skogh och mule-
      bete till nödtårfft. Sampt fiske i Hynninghen.
      Humblegård                                          300 stänger.
      Squalttequaren såm går hööst och wår.

(Karttext:)
Här möta Jengene ägor.
Ler iord öffuer altt.
Här möta Uthängz ägor.
Ler iord öfuer altt.

__________________
1Wthssadhe ms.
2skattemman ms.