R4:183


(Rubrik:)   Sillerödh sochn.


      Notarum explicatio.

16  Ellmehedan ähr 1/3 skattehemman.
T   Wthssäde                                        1 17/32 tunnor.
U   Wthssäde                                        1 21/32 tunnor.
X   Wthssäde                                        1 3/8 tunnor.
Y   Wthssäde                                        1 9/16 tunnor.
      Höö aff hela tårpet                          12 lass.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh
      och mulebete gådt. Humblegård       50 stänger.
      Fiske wthij skogz tiären. Quaren
      såm går höst och wår.

17  Tegen ähr 1/2 skattehemman.
Z   Wthssäde                                        1 27/32 tunnor.
Å   Wthssäde                                        1 15/32 tunnor.
Ä   Wthssäde                                        1 3/4 tunnor.
Ö   Wthssäde                                        1 1/4 tunnor.
IJ   Wthssäde                                        1 1/16 tunnor.
A   Wthssäde                                        1 2/8 tunnor.
      Höö aff hela gården                         16 lass.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh
      och mulebete gådt. Humblegård       300 stänger.
      Fiske i Älgsskiön. Hässlebacka ähr
      ett ängetårph, bruckass wnder Tegen.
B   Höö der aff                                      5 lass.

18  Nor Skiölrö ähr 1/8 skattehemman.
C   Wthssäde                                        3 tunnor.
      Höö där aff                                     6 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh och
      mulebete gådt. Fisske i skogz tiären.
      Humblegård                                    200 stänger.

      Notarum explicatio
19  Sör Sköllerö ähr 1/8 skattehemman.
D   Wthssädhe                                     1 5/16 tunnor.
      Höö där aff                                    4 lass.
      Till detta förbemälte torph finss tarfskogh och mulebete
      godt. Sampt fiske i skogztiären.

20  Ragneleröd ähr 1/8 skattehemman.
E   Wthssädhe                                    2 3/4 tunnor.
      Höö aff hela tårpet                        8 lass.
      Till detta förbemälte tårph finss tarfskogh och
      mulebete gådt. Sampt fiske i Stora Åår och
      skogzsskiögar. Squalttequaren ssåm går höst och
      wår.

(Karttext:)
Sågh iord öffuer altt.
Kiärn.
Hård wall.

Sand mylla öffuer altt.

Röö myl-la.

Ler iord.

Röö myl-la.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.