R4:184


(Rubrik:)   Nolmarckz häradt.


      Notarum explicatio.

21  Öster Budane ähr 1/3 skattehemman.
F   Wthssäde                                         5 tunnor.
      Höö aff hela1 tårpet                         14 lass.
G   Wthssäde wthij en teppa                  1/2 tunnor.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh
      och mulebete gådt. Sampt fiske i skogz-
      skiögar. Humblegård                        300 stänger.
      Squalttequaren såm går höst och wår.

22  Jengene ähr 1 skattehemman.
H   Wthssäde                                          2 1/8 tunnor.
I    Wthssäde                                          8 23/32 tunnor.
K   Wthssäde                                          9/32 tunnor.
L   Wthssäde                                          1 1/16 tunnor.
M   Wthssäde                                         1 15/32 tunnor.
N   Wthssäde                                          6 25/32 tunnor.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh
      och mulebete godt. Fiske i  Lillebår och
      wthij små skogz tiären. Humblegård   400 stänger.
      Höö aff förbemälte hemman               30 lass.
      Squaltequaren ssåm går höst och wår.
      En eng till denne gård fins folio 182 litra O  1 lass.


(Karttext:)
Sand mylla.
Sand iord.

Sand myl-la.
Röö myl-la.
Ler myl-la.
Såg iord.
Här möta Hälgeby ägor.
Sand mylla.


_______________
1Ändrat från häla?
.