R4:185


(Rubrik:)   Sillerödh sochn.


      Notarum explicatio.

23  Bartueten ähr 1/3 skattehemman.
O   Wthssäde                              3 5/16 tunnor.
P   Wthssäde                               15/16 tunnor.
Q   Wthssäde                              1 21/32 tunnor.
      Höö aff hela tårpet                 14 lass.
      Till detta förbemälte hemman
fins tarfskogh och
      mulebete gådt. Fiske i Byskiön. Humble-
      gård till                                  40 stänger.
      En eng till denne gården fins folio 182, litra N    2 lass.

24  Tackenne ähr 1/3 skattehemman.
R   Wthssäde                              1 11/16 tunnor.
S   Wthssäde                              1 3/8 tunnor.
T   Wthssäde                               1 15/16
tunnor.
U   Wthssäde                              1 1/4 tunnor.
      Höö aff hela tårpet                 16 lass.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh och
      mulebete gådt. Fiske i Byskiön. Humble-
      gård                                       350 stänger.
      Squalttequaren såm går höst och wår.

25   Byn ähr 1 skattehemman.
X   Wthssäde                                3 7/8 tunnor.
Y   Wthssäde                                1 9/32 tunnor.
Z   Wthssäde                                 2 7/8 tunnor.
      Höö aff hela gården                 20 lass.
Å   Höö aff en ängh                       2 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh och mulebete godt.
      Fiske i Byskiön. Squalttequaren ssåm går höst
      och wår.


(Karttext:)  
Ler myl-la.
Sand mylla.
Här möta By ägor.

Ler myl-la öffuer altt.
Byskiön.

Ler iord.
Ler myl-la.
Byskiön.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.