R4:186


(Rubrik:)   Nolmarckz häradt


      Notarum explicatio.

26   Guttarebol ähr 1 skattehemman.
A   Wthssäde                                 2 1/2 tunnor.
B   Wthssäde                                 1 15/16 tunnor.
C   Wthssäde                                 1 5/8 tunnor.
D   Wthssädhe                               1 3/16 tunnor.
E   Wthssädhe                                1 13/32 tunnor.
F   Wthssädhe                                1 1/32 tunnor.
G   Wthssädhe                                1 19/32 tunnor.
      Höö aff hela gården                  24 lass.
      Till förbemälte hemman finss skogh och mulebete
      liteth. Humblegård                    50 stänger.

      Fallersrööd ähr ett tårph bruckass
      wnder förbemälte hemman Guttareboll.
H   Wthssäde tär aff                       1 21/32 tunnor.
      Höö aff samma tårph                5 lass.
      Till förbemälte tårph finss tarfskogh och
      mulebete gådt. Sampt fiske i tiärnet.

27   Bäcken ähr 1/3 skattehemman.
I    Wthssäde                                 4 5/8 tunnor.
K   Wthssädhe                              1 3/16 tunnor.
      Höö aff hela tårpeth                 26 lass.
      Till förbemälte hemman finss skogh och mulebete
      ganska lijtet. Squalttequaren ssåm går
      höst och wår, mäd L noterat.


(Karttext:)
Här möter en odugligh måsse.
Ler iord.
Här möta Ertongz ägor.
Ler myl-la.
Ler myl-la.
Här möta Liane ägor.
Ler mylla.
Kiärn.

Ler myl-la.
Kiärn.