R4:187


(Rubrik:)   Sillerödh sochn.


      Notarum explicatio.

28   Fälletaken1 ähr 1/2 skattehemman.
M   Wthssäde                                  5 9/32 tunnor.
      Höö aff hela gården                    14 lass.
      Skogh och mulebete ganska lijteth.
      Humblegård                               150 stänger.
      Nödtorfttigt fijske

29   Trubyn ähr 1 skattehemman kiöpt ifrån cronan.
N   Wthssäde                                   3/8 tunnor.
O   Wthssäde                                  1 7/32 tunnor.
P   Wthssäde                                   2 7/16 tunnor.
Q   Wthssäde                                  2 1/32 tunnor.
R   Wthssäde                                  1 15/32 tunnor.
S   Wthssäde                                   1 9/32 tunnor.
      Höö aff hela gården                   24 lass.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh
      och mulebete gådt. Fiske i Byskiön.
      Humblegård                              150 stänger.

30  Jemnemon ähr 1/4 skattehemman.
T   Wthssäde                                   2 7/8 tunnor.
U   Wthssäde                                   15/16 tunnor. 
X   Wthssäde                                   21/32 tunnor.
Y   Wthssäde                                   23/32 tunnor.
Z   Wthssäde aff en täppa                 11/32 tunnor.
      Höö aff hela tårppet                    8 lass.
      Till detta förbemälte hemman finss tarfskogh.
      och mulebete gådth. Squalttequaren
      ssåm gåår2 höst och wåår.

 
      Högheålt ähr ett tårph bruckas wnder förbemälte
      hemman, Jemnemon, mädh Å noterath
      Wthssäde                                    13/32 tunnor.
      Höö her aff                                  3 lass.


(Karttext:)
Ler myl-la.
Sillen lacus.
Röö myl-la.
Röö mylla.
Här möta Håltz ägor.

Här möta Wthenge ägor.
Ler iordh.
Ler myl-la.
Här möta Bäckz ägor.
By skiön.
Ler iord.
Här möta Grelssby ägor.
Röö myl-la.
Här möta Sillebåtz ägor

_______________
1Ovanför innom parantes Fälletaken.
2gåar ms.