R4:188


(Rubrik:)   Nolmarcks häradt.


      Notarum explicatio

31  Sillebåttn ähr 1/2 skattehemman.
Ä   Wthssäde                               2 5/32 tunnor.
Ö   Wthssäde                               1 1/4 tunnor.
IJ   Wthssäde                               2 1/4 tunnor.
A   Wthssäde                               5 11/16 tunnor.
      Höö aff hela gården                16 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh och mulebete gådt.
      Fiske i Sillen. Humblegård      200 stänger.
      Squalttequaren såm går höst och wåår.

32  Löffåssen ähr 1/8 skattehemman, skattar in mädh
      Elgåna.
B   Wthssädhe                              1 15/32 tunnor.
      Höö aff samma tårph               6 lass.
      Där till ähr skogh och mulebete gådt. Fiske
      i Sillen.

33  Elgåna ähr 1 skattehemman.
C   Wthssäde                               3 5/16 tunnor.
D   Wthssäde                               7/16 tunnor.
E   Wthssäde                               1 1/32 tunnor.
F   Wthssäde                                7/8 tunnor.
G  Wthssäde                                1 21/32 tunnor.
      Höö aff hela gården                16 lass.
      Till förbeälte hemman finss skogh och mulebete ganska lijtet.
      Sampth och fiske i Sillen. Squalttequaren ssåm
      går höst och wåår.
      En ängh kåmmer Hålt till mäd H noterat huilcken
      finss afritat folio 189.
      Höö aff samma ängh               3 lass.


(Karttext:)
Här möta Jemdnemo ägor.
Röö mylla.
Här möta Tranhems ägor.
Röö mylla.
Ler myl-la.
Här möta Elgå ägor.
Röö mylla.
Leriord.
Sillen lacus.

Sillen lacus.
Sillen lacus.
Sand mylla.

Här möta Fälletaken ägor1.
Ler iord öffuer altt.
Sillen lacus.
Här möta Galtwikz ägor.

1643 af Håkan2 Arfvidsson.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1agor ms.
2Hakan ms.