R4:189


(Rubrik:)   Sillerödh sochn.


      Notarum explicatio.

34  Hålts ähr 1/2 skattehemman.
I    Wthssäde                                   2 7/16 tunnor.
K   Wthssäde                                  3 5/8 tunnor.
L   Wthssäde                                   1 9/16 tunnor.
M   Wthssäde                                  1 7/16 tunnor.
      Höö aff hela gården                    14 lass.
      Till förbemälte hemman fins tarfskogh och mu-
      lebete gådt. Fiske i Sillen och i Älgskiön.
      Squalttequaren ssom går höst och wår.

      Ett ängetårph bruckas wnder förbemälte hemman
      Håltt mäd N noterat.
      Wthssäde wthij samma ängh            3/8 tunnor.
      Höö aff ssamma ängh                       3 lass.
      En engh här till fins folio 188 litra H  3 lass.

35  Jällen ähr 1/2 skattehemman.
O   Wthssäde                                        5 1/2 tunnor.
R   Höö aff hela gården                         10 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh och mulebete
      gådt. Fiske i ett skogztiären. Humblegård  60 stänger.
      Åker aff en ängh kåmmer förbemälte hemman till
      mädh P noterat                               5/16 tunnor.
      Höö aff samma ängh                        6 lass.

36  Traane ähr 1/4 skattehemman.
Q   Wthssäde                                       5 tunnor.
R   Höö aff hela tårppet                        8 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh,
      näfreskogh, löfskogh och mulebete till nödtårfth.
      Sampt fiske i ett skogz tiären.


(Karttext:)
Här möta Gylteuikz ägor.
Här möta Prestegårdz ägor.
Ler mylla öffuer altt.
Här möta Jelz ägor.

Här möta Gylteuikz ägor.
Ler iord.
Här möta Egenääs ägor.
Skarp hårdwald.
Ler iord.
Här möta Håltz ägor.

Sand iord öffuer altt.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.