R4:190


(Rubrik:)   Nolmarckz häradt.


      Notarum explicatio.

37  Ööna ähr 1/3 skattehemman.
A   Wthssäde                                            3 21/32 tunnor.
      Höö aff hela tårppet                            10 lass.
      Till förbemälte tårph finss skogh och mulebete
      till nödtårft. Fiske i Sillen. Humblegård  40 stänger.
      Ähr belägit på een öö utij Sillen belägen.

38  Mörenäs ähr 1/2 cronehemman.
B   Wthssäde                                             2 17/32 tunnor.
C   Wthssäde                                             1 5/8 tunnor.
D   Wthssäde                                              1/2 tunnor.
      Höö aff hela gården                               28 lass.
      Till förbemälte hemman finss tarfskogh och
      mulebete gådth. Fiske i Sillen och i ett
      tiären. Humblegård                                40 stänger.
E   Wthssäde                                               5/8 tunnor.


(Karttext:)
Ler iord.
Sillen lacus.

Här möta Löfås och Tranhems ägor.
Sand myl-la.
Sand mylla.
Skarp hård walz engh.
Sillen lacus.